2014-2020

Az EU 2020 céljai

  • Foglalkoztatás: a 20–64 éves korosztály foglalkoztatottsági aránya elérje a 75%-ot.
  • K+F/innováció: Az EU GDP-jének 3%-át a K+F+I ösztönzésére irányuló beruházásokra kell fordítani.
  • Éghajlatváltozás/energia: ÜHG kibocsátás min. 20%-os csökkentése az 1990-es szinthez képest. A megújuló energiaforrások arányának 20%-ra növelése. Az energiahatékonyság 20%-os javítása.
  • Oktatás: A lemorzsolódási arány 10% alá csökkentése. A 30 és 34 év közötti EU polgárok min. 40%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen.
  • Szegénység/társadalmi kirekesztés: Min. 20 millió fővel csökkenjen a nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élők száma, ill. akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.

Kép1