Megvalósítás


fodrostollú lúd

Első lépések

Kedves Barátom! Közös összefogással 2010-ben azt tűztük ki célul, hogy Baranya megyét, és benne az ország egyik leghátrányosabb helyzetű térségét, az Ormánságot a fejlődés útjára állítsuk. Az elmúlt évtizedben a politika csak beszélt erről a térségről, 2010 óta viszont beszédek helyett tettekről és eredményekről tudok beszámolni Önnek. Az Ős-Dráva Program komplett vidékfejlesztési programként a fenntartható …

Oldal megtekintése »

Cún-Szaporca holtág vízpótlása az Ős-Dráva Program keretében

Az ormánsági táj sajátos hangulatát jelenleg is meghatározzák a nagy számban megtalálható holtágak, amelyek a felszíni vizek egykor igen jelentős szerepét bizonyítják e területen. Az elmúlt évszázadok alatt a Dráva folyó többször változtatta a medrét, aminek következtében egyes túlfejlett kanyarjai természetes úton lefűződtek, és így holtágak alakultak ki. Számos holtág keletkezett ugyanakkor a folyamszabályozások következményeként …

Oldal megtekintése »

Ős-Dráva ökoturisztikai látogatóközpont és bemutatóhely Cún-Szaporcán

A projektgazda Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a körzetébe tartozó nemzeti parki és természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek vagyonkezelése mellett kiemelt feladatának tartja még az oktatást,  ismeretterjesztést, a környezetbarát, természet-közeli idegenforgalom fejlesztését, és az általa kezelt turisztikailag is hasznosítható vonzótényezők és látványosságok hálózatos integrálását a térség turizmusába. Az Igazgatóság kulturális és turisztikai szempontból jelenleg is több jelentős …

Oldal megtekintése »

SZÖVÉTNEK I. Projekt

Az Ős-Dráva Program humánerőforrás fejlesztési alprogramban két egymással párhuzamosan futó projekt lett előirányozva, ezek közül az egyik a programterület keleti oldalán SZÖVÉTNEK I. zajlott le. 2013. szeptember 1-jén kezdődött  meg a TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0037 azonosító számú, „Szövétnek I. – Közösségi foglalkoztatási kezdeményezés az Ős-Dráva Program 20 településén” című pályázati projekt, amelynek keretében az alábbi képzési, átképzési és foglalkoztatási-, …

Oldal megtekintése »

Erdősávok

Az agrárgazdaság értékelése és fejlesztési lehetőségei

A tanulmány az Ős-Dráva Program előkészítési fázisához tartozik. Célja a megvalósítani tervezett, vízvisszatartáson alapuló tájhasználat-váltásra, illetve az ennek megfelelő gazdálkodásra való felkészülés. A tanulmány elsősorban a döntéshozók számára készült: átfogó helyzetképet nyújt a terület jelenlegi állapotáról, társadalmi és agrárgazdasági helyzetéről, a potenciális gazdálkodókról és a tervezett tájhasználat-váltást elősegítő lehetséges projektekről, forrásokról.  Az elemző tanulmány megalkotása, elkészítése a Földművelésügyi Minisztérium …

Oldal megtekintése »

cimlap_kep

Herbál Program

A projekt eredményeként “A gyógynövénytermesztés lehetőségeinek feltárása az Ős-Dráva Program komplex, területfejlesztési mintaprogramban” témájú, a tájhasználat-váltás lehetőségeit feltáró tanulmány elkészült. A projekt hosszú távú célja, a gyógynövénytermesztés és -feldolgozás  hagyományainak újjáélesztése a térségben, illetve a gyógynövény-termékpálya újraszervezése, az ágazat népszerűsítése.  A projekt a tájhasználat-váltás tervezése pillérhez kapcsolódik. Az Ős-Dráva Program megvalósulásával a természetszerű élőhelyek területi …

Oldal megtekintése »

PC170511

Ős-Dráva Startmunka Mintaprogram

A Startmunka Mintaprogram 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben is 420 fő közfoglalkoztatottnak adott munkát. A Startmunka Mintaprogram hatósági szerződésének aláírását (2012. 03. 26.) követően 2012. április 2-val vette kezdetét, amelynek keretében 420 fő folyamatos közfoglalkoztatására nyílt lehetőség. A Mintaprogram keretében az Ős-Dráva Program alapját képező vízgazdálkodási rendszer megváltoztatását és ezzel összefüggésben a tájhasználat-váltás előkészítését szolgáló alapvető tereprendezési …

Oldal megtekintése »