↑ Return to Megvalósítás

Cún-Szaporca holtág vízpótlása az Ős-Dráva Program keretében

Az ormánsági táj sajátos hangulatát jelenleg is meghatározzák a nagy számban megtalálható holtágak, amelyek a felszíni vizek egykor igen jelentős szerepét bizonyítják e területen. Az elmúlt évszázadok alatt a Dráva folyó többször változtatta a medrét, aminek következtében egyes túlfejlett kanyarjai természetes úton lefűződtek, és így holtágak alakultak ki. Számos holtág keletkezett ugyanakkor a folyamszabályozások következményeként is. Ezek egyike a Cún-Szaporcai holtág.

A Cún-Szaporcai holtág környezetében történt mesterséges beavatkozások következtében kialakult kedvezőtlen folyamatok mérséklése érdekében szükségessé vált a holtág megfelelő vízutánpótlási lehetőségek vizsgálata.

ACún-Szaporca holtág vízpótlása az Ős-Dráva program keretében” (DDOP-5.1.5/E-12-k1-2012-0001) projekt főbb célkitűzései a következők:

 • a tájkaraktert és életformát egykor meghatározó víz szerepének visszaállítása a térségben;
 • az ökológiai/természeti értékek megóvása, a vizes élőhelyek fenntartása;
 • a klímaváltozás okozta kihívásokra való felkészülés (vízkészlet-gazdálkodás);
 • őshonos fajok megőrzése;
 • turisztikai, rekreációs lehetőségek fejlesztése.

MIndezek érdekében szükséges:

 • a természetes eredetű lefolyásból származó víz visszatartása, illetve tározása;
 • a vízhasznosítás és vízelvezetés kettős követelményének biztosítása.

2015. november 19-én került megrendezésre a projekt záró rendezvénye. A beruházás  átadásával elindult a kormány által jóváhagyott, mintegy 40.000 hektárt érintő, több mint tízmilliárd Ft költségvetésű vízkormányzási program. Az eseményen a duzzasztómű próbaüzeme is elindult.

Megvalósult beavatkozások:

 1. A Cún-Szaporcai holtág vízpótlása a Fekete-vízből történik, amelyhez a vízpótlás 6 + 420 fkm szelvényében duzzasztó műtárgy épült. A cúni duzzasztó alkalmas a 100 éves visszatérési idejű nagyvizek (55,8 m3/s) átvezetésére.
 2. A víz a duzzasztóval egybe épített vízkivételi zsilipen keresztül jut az 1250 m hosszú tápcsatornába, végül a holtágba. A tápcsatorna vízszállító képessége 400 l/s. A tápcsatornán az átközlekedést 3 db áteresz biztosítja, ezen kívül 1 db halrács és 1 db vízrajzi mérőszelvény épült.
 3. A vízpótlás megvalósítását biztosító műszaki létesítményeken kívül, a holtág vízszintjének, a környező területek talajvízszintjének, valamint a Fekete-víz és a tápcsatorna által szállított vizek mennyiségének mérése monitoring létesítmények épültek (3 db vízmérce, 5 db talajvízfigyelő kút, 1 db vízrajzi mérő műtárgy). A mért adatok felhasználásának elsődleges célja a vízpótló rendszer megfelelő üzemeltetéséhez szükséges adatok biztosítása, illetve a holtág és a Fekete-víz vízjárásának, vízháztartásának dokumentálása, nyomon követése.

A kivitelezést több körülmény nehezítette. A munkavégzés alatt 4 alkalommal alakult ki az átlagosnál magasabb vízállás, jelentős károkat okozva a munkaterületen és környezetében. Ezen nehézségek következtében a projekt teljes időbeli átütemezése vált szükségessé a sikeres megvalósíthatóság érdekében.

A projekt eredményei:

 • A természetes eredetű lefolyásból származó víz visszatartásával és a holtágba való vezetésével biztosíthatóvá vált a víz meghatározó szerepének visszaállítása a térségben.
 • A projekt kapcsán teljesül az ökológiai és természeti értékek megóvása, a vizes élőhelyek fenntarthatósága, az őshonos fajok megtartása.
 • A projekt során megvalósított fejlesztések hozzájárulnak az elmaradott ormánsági térség felemelkedése szempontjából fontos turizmus és természeti környezet fejlődésének elősegítéséhez.

A Cún-Szaporcai holtág vízgazdálkodási adatai:

 • Vízgyűjtő megnevezése: Dráva

 • Vízhasználat jellege: természetvédelmi célú tározás

 • Maximális feltöltési vízszint: 91,25 mBalti felett

 • Vízpótlási vízmennyiség: 1 050 000 m3/év

 • Vízfelület 91,25 m Balti szinten: 54,5 ha

Felduzzasztott víz a Fekete-víz vízfolyáson