↑ Return to Megvalósítás

Első lépések

Kedves Barátom!

Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő Az Ős-Dráva Program összehangolásáért felelős kormánybiztos

Tiffán Zsolt
Az Ős-Dráva Programért felelős miniszteri biztos

Közös összefogással 2010-ben azt tűztük ki célul, hogy Baranya megyét, és benne az ország egyik leghátrányosabb helyzetű térségét, az Ormánságot a fejlődés útjára állítsuk. Az elmúlt évtizedben a politika csak beszélt erről a térségről, 2010 óta viszont beszédek helyett tettekről és eredményekről tudok beszámolni Önnek. Az Ős-Dráva Program komplett vidékfejlesztési programként a fenntartható fejlődést tűzte ki céljául. Orbán Viktor kormánya 2010 óta kiemelt figyelmet fordít a térségre, ennek eredményeképpen 2013. április 25-én Kémesen kihelyezett ülést tartott a kabinet, amely történelmi esemény volt Baranya életében. Az ott született döntések hosszú távon határozzák meg a térség jövőjét, hiszen 2018-ig közel 170 milliárd forint érkezik Dél-Baranyába. Ahogy eddig, úgy ezek után is azon leszek, hogy kemény munkával, komoly érdekérvényesítő képességgel végezzem a munkám, a térség fellendítéséért.

Az Ős-Dráva Programról Magyarország kormánya 2012-ben határozatot hozott. A kormányzat szándéka szerint az Ős-Dráva Program tervezési területén meg kell teremteni a felszíni vízrendszerre alapozott komplex, a természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő, hosszú távon is fenntartható fejlődés feltételeit. A döntés eredményeként a már korábban elkészült tanulmányok és projektötletek konkrét tervezése és kivitelezése is megindulhatott az Ormánságban.

Kémesi kormányülés

A döntés értelmében a Program megvalósítása megkezdődött. Az alábbi témakörökben indultak el fejlesztések:

[important]HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK (IPA)[/important]

A Dráva folyó nem szétválasztja, hanem sokkal inkább összeköti a két ország határ menti településeit. Ennek ékes bizonyítékai többek közt a közösen megvalósított projektek. Az Ős-Dráva Programhoz kapcsolódó határon átnyúló projektek:

DRABALU 

A projekt tárgya a vízkormányzás megváltoztatásának és a tájhasználat-váltásnak a megtervezése két mintaterületen, a Korcsina csatorna mentén és Okorág környékén. A projektben az Ős-Dráva Program vízkormányzási tervének továbbfejlesztése és a Program koncepcionális előkészítése történt meg a mintaterületekre vonatkoztatva.

Fenntartható és integrált vízügyi menedzsment  

A Sigma for Water projekt a cún-szaporcai holtágrendszer vízpótlását készítette elő. Elkészült a holtágrendszer vízpótlásának koncepciója és a cún-szaporcai mintaterület előzetes megtervezése. Ezek mellett a revitalizációs terv, akcióterv és finanszírozási terv is napvilágot látott a projektnek köszönhetően.

A Dráva négy mellékágának rehabilitációja

WATER AND LIFE FOR VUKA&DRAVA projekt célja Magyarországon az Ős-Dráva Program előkészítéseként a Duna-Dráva Nemzeti Park Dráva menti mellékágainak rehabilitációja, a korábbi szabályozási művek, a feliszapolódott holtágak kotrása és a vizes élőhelyeket övező védett erdőterületek rehabilitációja.

[important]LEHETŐSÉGEK FELTÁRÁSA ÉS ELŐKÉSZÍTÉS[/important]

A korábban elkészült koncepcionális anyagokat a megvalósítás irányába kell fordítani. Ez a folyamat előkészítést és további tervezést igényel. Ennek érdekében az alábbi projektek indultak el:

Stratégiai tervezés és projekt előkészítés  

Az Ős-Dráva Program elindulásának az egyik legfontosabb része.  A projektben el fognak készülni a részletes terület lehatárolások, és azok pontos, megvalósítható tájhasználati tervei, valamint a tervezési terület vízkormányzási tervei. Fontos, hogy az érintett területek tulajdonosait bevonják a munkába, részletes igényfelmérés és egyeztetések formájában.

Ős-Dráva Program területét elemző felmérés 

A projekt eredményeként elkészült „Az agrárgazdaság értékelése és fejlesztési lehetőségei az Ős-Dráva Program területén” című tanulmány a megvalósítani tervezett, vízvisszatartáson alapuló tájhasználat-váltásra, illetve az ennek megfelelő gazdálkodásra.

_4___

Herbál Program

Cél a gyógynövénytermesztés és feldolgozás hagyományainak újjáélesztése a térségben, illetve a gyógynövény-termékpálya újraszervezése, az ágazat népszerűsítése. E célból készült el „A gyógynövény-termesztés lehetőségeinek feltárása az Ős-Dráva komplex, területfejlesztési mintaprogramban” című tanulmány.cimlap_kep

[important]TÁJHASZNÁLAT-VÁLTÁS, TÁJGAZDÁLKODÁS, VÍZKORMÁNYZÁS[/important]

A cél, hogy a Cún-Szaporca mintaterületen az Ős-Dráva Program több lényegi eleme is megvalósuljon egyszerre.

Cún-Szaporcai Holtágrendszer Vízpótlása 

A holtág új vízpótlási lehetőséget kap a Fekete-víz irányából. A projekt keretein belül tápcsatorna építésével lehetővé válik a holtág megfelelő vízellátásának biztosítása a természetvédelmi igények figyelembevételével.

_9___

[important]FOGLALKOZTATÁS[/important]

A súlyos munkanélküliséggel küzdő Ormánságban az Ős-Dráva Program egyik kiemelt célja a foglalkoztatás növelése.

Ős-Dráva Startmunka

Célunk a helyben lakók aktív munkába való bevonása a program előkészítésébe és a foglalkoztatás növelése. Az ormánsági vízfolyások mederfenntartási munkálatai mellett fokozatosan bővítjük a tevékenységet a gyógynövénytermesztés irányába. Befejeződött a kerti munkás képző tanfolyam, melyen 48 fő vett részt. A gyógynövénytermesztés 8 hektáros területén lezárult a palántaültetés és a veteményezés. Vajszlón pedig az olajtökmag vetése. Baranyahidvégen még egy félhektárnyi területet szabadítottak fel további hasznosítás céljából. Az Ős-Dráva Program településeinek főutcáira őshonos gyümölcsfák telepítését tervezzük. A közmunkaprogram keretében az Ormánság területén tovább folytatódtak az eddigi munkálatok, továbbá megkezdődött az olajtökök feldolgozása is.

Olajtök betakarítás Piskón

SZÖVÉTNEK I. projekt  

Az Ős-Dráva Program komplex társadalmi felzárkózást célzó humán alprogramjának részeként 2013. szeptember 1-jén TÁMOP forrásból kezdődött meg a SZÖVÉTNEK I. projekt, amelynek keretében képzési, átképzési és foglalkoztatási, valamint kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatási lehetőségeket vehettek igénybe a projektbe bevont célcsoport tagjai.

A jövőbeli célunk a tükör programban megvalósítani és eredményeket elérni a tervezési területen SZÖVÉTNEK II. projekt címmel.

Kisállat-kihelyezés  

 A kihelyezési mintaprogramról szóló együttműködési megállapodás már aláírásra került a Haszonállat- Génmegőrzési központtal. Egy kb. 300 milliós összeg elkülönítése esetén ezt a nagyszabású projektet szeretné az Ős-Dráva Programért felelős miniszteri biztos megvalósítani, mely jelentősen lendítene az ormánsági emberek helyzetén, illetve segítené a programterület gazdaságélénkítését is. A programban baromfi és egyéb kisállat háztáji tenyésztése a cél, amely nagyon sok családnak biztosítana megélhetést. Kísérleti jelleggel az Ős-Dráva Program négy településére 268 db fodros tollú magyar lúd került kihelyezésre 2014. június 19-én. Zalátán családokhoz, Okorágon, Kémesen és Felsőszentmártonban pedig az önkormányzatok által biztosított helyszínekre került ki a 67-67 db állat (53 tojó és 14 gúnár). Az állatkihelyezés ingyenes volt. A kihelyezett ludak tartása mind a négy településen a projekt szerint tervezett ütem szerint halad.

fodrostollú lúdlúd2

[important]ŐS-DRÁVA HITEL PROGRAM[/important]

A Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet  hitelintézetnél igénybe vehető egy speciális hitelkeret az Ős-Dráva Program által érintett településeken működő szervezetek, lakosok számára. A kedvező kamatozású és egyszerűen hozzáférhető hitel pályázati támogatás előfinanszírozáshoz, mezőgazdasági beruházásokhoz valamint turisztikai és ipari beruházásokhoz igényelhető.

[important]KULTÚRA ÉS IDEGENFORGALOM[/important]

A Program feltett szándéka, hogy a tervezési területen fellelhető kultúrális és tárgyi örökségeket megóvja, valamint az ide látogatók számára ezen értékek mentén valamint a terület természeti adottságait kihasználva értékes turisztikai célponttá tegye az Ormánságot. Ehhez kapcsolódóan az alábbi projekteket indítottunk el:

Ős-Dráva Program Ökoturisztikai Látogatóközpont 

Az ökoturisztikai látogatóközpont az Ormánságot, az Ős-Dráva Programot, az ökológiai gazdálkodást és szemléletet ismerteti. Ehhez kapcsolódik az őshonos növénybemutató és állatbemutató telep, továbbá 3 db tanösvény a Cún-Szaporcai holtág mellett.

2015. május 12-én hivatalos megnyitó keretében  került átadásra a Látogatóközpont.

Ormánsági fakazettás református templomok megmentése 

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott nyertes pályázat eredményeként  8 Ormánsági fakazettás református templom (Kórós, Drávaiványi, Zaláta, Vejti, Nagycsány, Kémes, Szaporca, Vajszló) felújítása történik. A felújítás során minél több műemléki munka elvégzése a cél. A kivitelezés elkezdődött, a rekonstrukciós folyamatok zajlanak.

Kóróson az építőmesteri munkák befejeződtek. Vejtidnek a munkafolyamatok a helyére is kerül. Szaporcán felkerült a templom tornyára a mintegy 6 tonnás, eredethű kupola. Vajszlón épp a toronysisakon folynak a munkálatok. Drávaiványiban a kazetták felső oldalának a védelme megtörtént. Nagycsányban a fedélszék, a födém, a cserépfedés, valamint a homlokzatvakolás készült el. Kémesen a cserépfedés kicserélése, valamint a toronysisak munkálatai zajlanak. Zalátán elkészült az új orgonaház és új fúvó, s ezzel be is fejeződött az orgona felújítása. A projekt záró pontja pedig a templomokhoz vezető járdák megépítése lesz.

Az első körös nyolc ormánsági festett kazettás templom „megmentésére” irányuló felújítás és restaurálás során nem várt egyéb munkálatok is szükségessé váltak. Ennek finnaszírozását a 2016. július 1-jei Korm. határozat rögzíti. A projekt befejezési dátuma 2016 őszén várható.

_15.1___ _14.1___

Kerékpáros turizmus fejlesztése  

Az Ős-Dráva Program tervezési területén egybefüggő kerékpárút hálózat jött létre, így a hálózat mentén a térség legfontosabb turisztikai attrakciói kerékpárúton elérhetővé váltak. A kerékpárút használatához innovatív közlekedési megoldás is társul 4 db e-bike kölcsönző kialakításával. _12.1___

A fent felsorolt kezdeti projektek már előrelépést hoztak az Ős-Dráva Program megvalósításában. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 2014-20-as időszakban eredményesen folytatódjon az Ős-Dráva Program és ennek köszönhetően a térség lépésről-lépésre továbbhaladhasson a fejlődés útján .

_11___ _10___ _6___ _6.1___