↑ Return to Megvalósítás

Herbál Program

A projekt eredményeként “A gyógynövénytermesztés lehetőségeinek feltárása az Ős-Dráva Program komplex, területfejlesztési mintaprogramban” témájú, a tájhasználat-váltás lehetőségeit feltáró tanulmány elkészült.
A projekt hosszú távú célja, a gyógynövénytermesztés és -feldolgozás  hagyományainak újjáélesztése a térségben, illetve a gyógynövény-termékpálya újraszervezése, az ágazat népszerűsítése.  A projekt a tájhasználat-váltás tervezése pillérhez kapcsolódik.

cimlap_kep

Az Ős-Dráva Program megvalósulásával a természetszerű élőhelyek területi arányának növekedésével, illetve a táj mozaikosabbá válásával számolhatunk. Várhatóan egy a jelenlegihez képest sokkal változatosabb élőhely-struktúra alakul majd ki. Ez egyben azt is jelenti, hogy növekszik a termőhelyek aránya, azaz megnő a vadon termő begyűjthető gyógynövények mennyisége, illetve fajszáma, miközben a szántóművelés, illetve általában az iparszerű módszerek által érintett területek aránya csökkenni fog. Az Ős-Dráva Program egyik fontos célja az ökológiai gazdálkodás feltételeinek a megteremtése.

A gyógynövényágazat szempontjából összességében azt mondhatjuk, hogy az Ős-Dráva Program megvalósulásával elsősorban a vadon termő gyógynövények begyűjtésének a feltételei fognak javulni. Az iparszerű módszerekkel történő – szántóföldi – termesztés a program szempontjából kevésbé támogatott. Ugyanakkor a tagoltabb tájszerkezet érdekében javasolt, hogy a megmaradó szántóterületeken is egy változatosabb termesztési struktúra valósuljon meg. A hagyományos szántóföldi növények helyett így a szántók egy részén gyógynövények is termeszthetők.