↑ Return to Megvalósítás

Ős-Dráva ökoturisztikai látogatóközpont és bemutatóhely Cún-Szaporcán

A projektgazda Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a körzetébe tartozó nemzeti parki és természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek vagyonkezelése mellett kiemelt feladatának tartja még az oktatást,  ismeretterjesztést, a környezetbarát, természet-közeli idegenforgalom fejlesztését, és az általa kezelt turisztikailag is hasznosítható vonzótényezők és látványosságok hálózatos integrálását a térség turizmusába. Az Igazgatóság kulturális és turisztikai szempontból jelenleg is több jelentős bemutatóhelyet működtet, és ezek kínálatát hosszú távon bővíteni kívánja.

A fejlesztés fő eleme egy az Ormánságot, az Ős-Dráva Programot, az ökológiai gazdálkodást és szemléletet ismertető ökoturisztikai látogatóközpont, őshonos növénybemutató és állatbemutató telep, illetve 3 db tanösvény együttes.

A projekt helyszíne Szaporca Község külterületén fekvő, a Magyar Állam tulajdonában és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő területek, kiegészítve Szaporca Község Önkormányzata tulajdonában lévő, fejlesztésre kerülő önkormányzati úttal.  A 3 tanösvény nyomvonala körbefogja a Dráva holtágat és levezet egészen a Dráva partig.

002_web 004_web 005_kuld 008_kuld 009_web 01_web

A Dráva menti, néprajzi szempontból Ormánságnak nevezett terület projektgazda által kezelt részének természetbarát, ökoturisztikai hasznosítása jól illeszkedik a térség vidéki jellegéhez, kulturális értékeihez, termelési struktúrájához, így szerves egységként integrálódik a turisztikai vonzerők közé. A Drávához kapcsolódó, már meglévő turisztikai vonzerők és az utóbbi években kiemelten jó eredményeket mutató kerékpáros és vízi turizmus egymást erősítő vonzerőt jelentenek. Az így létrejött turisztikai attrakciók egymás hatását erősítve a térség forgalmát növelik, közép- és hosszabb távon újabb fejlesztéseket indukálnak, melynek szerves része a Szaporca külterületén lévő látogatóközpont is.

A projekt főbb célkitűzései a helyi adottságok (ormánsági táj, kultúra és hagyományok, természeti környezet, őshonos állatok és növények, Ős-Dráva Program) láthatóvá tétele, a térségbe érkező ökoturistáknak egy gazdag és látványos élővilággal rendelkező terület bemutatása, egy magas színvonalú, minőségi, élvezhető és komplex szolgáltatásokat nyújtó attrakció kialakítása, valamint a látogatóközpontba érkező turistákkal a környezettudatos, természet közeli, energia hatékony és alapanyag takarékos szemlélet megismertetése.

A projekt megvalósulásával az Igazgatóság a térségbe érkező turisták és a térségben eltöltött vendégéjszakák számának növekedését, a szezonális hatások kiegyenlítetését, a térségben a turizmusból és vendéglátóiparból származó jövedelem növekedését, a központba látogató turisták és diákok ismereteinek és környezettudatos szemléletének a bővítését, valamint összességében a látogatóknak színes élmények és hasznos tapasztalatok átadását várja.

Az Ős-Dráva Látogatóközpont hivatalos megnyitó keretében Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő, az Ős-Dráva Programért felelős miniszteri biztos és Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója jelenlétében került átadásra 2015. május 12-én, Szaporcán.

A korszerű oktatástechnikai eszközökkel felszerelt interaktív oktatótermet napi szinten több helyi és az ország különböző pontjáról érkező csoport is felkeresi. A látogatók száma több ezer fő volt eddig. A Látogatóközpont részét képező három tanösvényen kialakított változatos programok (madárgyűrűzés, madárvilág megismerése, természetfotózás stb.) szintén népszerűek.

[important] Ős-Dráva Látogatóközpont honlapja: http://odlk.hu/ [/important]