↑ Return to Megvalósítás

SZÖVÉTNEK I. Projekt

Az Ős-Dráva Program humánerőforrás fejlesztési alprogramban két egymással párhuzamosan futó projekt lett előirányozva, ezek közül az egyik a programterület keleti oldalán SZÖVÉTNEK I. zajlott le.

2013. szeptember 1-jén kezdődött  meg a TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0037 azonosító számú, „Szövétnek I. – Közösségi foglalkoztatási kezdeményezés az Ős-Dráva Program 20 településén” című pályázati projekt, amelynek keretében az alábbi képzési, átképzési és foglalkoztatási-, valamint kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatási lehetőségeket vehették igénybe a projektbe bevonásra kerülő célcsoport tagjai.

OKJ-s képzésekben való részvétel:

  • víziközmű-építő,
  • erdőművelő és
  • méhészeti munkás szakképesítések megszerzése;

 Kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatások: 

  • kulcsképesség vizsgálat;
  • készség-és képességfejlesztő tréningek;
  • álláskeresési tanácsadás, álláskeresési technikák átadása;
  • munkaerő-piaci ismeretek elsajátítása;
  • mentorálás és mediáció a munkakeresés során.

Támogatott foglalkoztatási lehetőségek:

  • erdőtelepítés, karbantartás (erdőművelés);
  • víziközművek építése, karbantartása és vízrendezési munkákban való részvétel.

Több mint 100 hátrányos helyzetű lakos került kapcsolatba a programmal és 70 fő részesült ez idáig munkaerő-piaci vagy képzési szolgáltatásban, és a program sikerét igazolva közülük többen már el is tudtak helyezkedni. A program 20 ormánsági településen működött, és a rászorulók víziközmű-építő, erdőművelő, továbbá méhészeti munkás szakképesítésen is részt vettek. Az elméleti és gyakorlati elemekből álló oktatás gyakorlati része Kémesen, Sellyén és Adorjáson került lebonyolításra.  A program sikerét igazolva 12 főt sikerült az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezni.

A jövőbeli célunk a fennmaradó 23 településen – a programterület nyugati oldalán – tükör programban megvalósítani és eredményeket elérni a tervezési területen SZÖVÉTNEK II. projekt címmel.