Szakmai anyagok


Vidékfejlesztési Program kézikönyv – 2015

Az Ős-Dráva Program kiemelt területi célként szerepel a Vidékfejlesztési Programban, amely a VP kézikönyvében a “Tájgazdálkodási együttműködések (16.5.1.)” fejezet alatt van nevesítve. Reméljük minél több térségben élő válallkozót tudunk ösztönözni a részvételre és a fejlesztési elképzeléseik megvalósítására. [important] A Vidékfejlesztési Program kézikönyv elérhető ezen a linken: http://www.nak.hu/hu/egyseges-kerelem-gazdalkodoi-kezikonyvek/3128–50/file [/important]

Oldal megtekintése »

Herbál Program – 2012

A projekt eredményeként “A gyógynövénytermesztés lehetőségeinek feltárása az Ős-Dráva Program komplex, területfejlesztési mintaprogramban” témájú, a tájhasználat-váltás lehetőségeit feltáró tanulmány. A projekt hosszú távú célja, a gyógynövénytermesztés és -feldolgozás  hagyományainak újjáélesztése a térségben, illetve a gyógynövény-termékpálya újraszervezése, az ágazat népszerűsítése.  A projekt a tájhasználat-váltás tervezése pillérhez kapcsolódik. Herbál Program

Oldal megtekintése »

Az agrárgazdaság értékelése és fejlesztési lehetőségei az Ős-Dráva Program területén – 2012

A tanulmány az Ős-Dráva Program elkészítési fázisához tartozik. Célja a megvalósítani tervezett, vízvisszatartáson alapuló tájhasználat-váltásra, illetve az ennek megfelelő gazdálkodásra való felkészülés. A tanulmány átfogó helyzetképet nyújt a terület jelenlegi állapotáról, társadalmi és a tervezett tájhasználat-váltást elősegítő lehetséges projektekről, forrásokról. Az agrárgazdaság értékelése és fejlesztési lehetőségei az Ős-Dráva Program területén – címlap Az agrárgazdaság értékelése és …

Oldal megtekintése »

Területfejlesztési programterv – 2007

Az Ős-Dráva Program három összefüggő tanulmányból áll: A területfejlesztési program elemzi a térség adottságait, jövőképet fogalmaz meg, majd prioritásokon és intézkedéseken keresztül vázolja a megvalósításra javasolt feladatokat. Ezen javaslatok összegzik a másik két tanulmányban foglalt fejlesztési elképzeléseket is. A második a tájgazdálkodási program, mely a területek használatán keresztül tesz javaslatot a megfelelő tájhasználatra. A harmadik tanulmány a vízkormányzási rendszer elvi …

Oldal megtekintése »

Tájgazdálkodási terv – 2007

A Dráva menti-síkság jelenlegi – művi beavatkozások sokaságával kialakított (kikényszerített) – vízháztartása nem teszi lehetővé az ártéri tájgazdálkodást. A természet adta (természetföldrajzi és ökológiai) lehetőségek kihasználása a vízelvezető vízgazdálkodási rendszer miatt ellehetetlenedett. A tervezési terület jelentős részén hol belvíz, hol aszály nehezíti a gazdálkodást. Az éves viszonylatban ugyan viszonylag bőséges csapadéknak a vegetáció számára kedvezőtlen éven belüli megoszlása miatt a …

Oldal megtekintése »

Vízügyi műszaki terv – 2007

Az Ormánság Fejlesztő Társulás Egyesület Interreg III/A pályázaton nyert támogatásból megbízta az AQUAPROFIT-DDKÖVIZIG Konzorciumot, hogy készítse el az Ős-Dráva programhoz kapcsolódóan a vízkormányzási rendszer elvi engedélyes tervdokumentációját. A vízkormányzási rendszer alapját képezi a további tervek elkészítésének. Az érintett területet vizsgálva megállapítható, hogy a víz a térség történetében meghatározó elem volt. A jelenlegi vízgazdálkodási viszonyok nem megfelelőek, szükséges a terület …

Oldal megtekintése »

Dráva mellékág revitalizáció – 2007

A növényvilág az ártéren nagyon jól tükrözi a vízmozgásokat, a vízmélységeket, az elöntések gyakoriságát, időtartamát, a keletkezett zátonyok életkorát. Ezért a mellékágak megítélésében a hidrológiai viszonyok mellett alapvető az értékelt térség együttes és mellékágankénti botanikai értékelése. Bár a terület egészéről elmondható, hogy növényvilágára hatással voltak az elmúlt évszázad emberi beavatkozásai (Dráva szabályozás, melioráció, nagyüzemi mezőgazdaság, erdőtelepítés, stb.), ennek ellenére a …

Oldal megtekintése »